Foto: Jahn Raymond Tjelland

  • Motivet er ferdig skissert og maskeringsvæske er lagt på utvalgte steder.

  • Akvarellpapiret mettes med vann

  • Papiret slettes ut på kryssfinerplaten